Ajankohtaista

Luken skenaariot koronan vaikutuksista luontomatkailuun, elintarvike- ja metsäsektoreille


22.10.2020

Luonnonvarakeskuksen raportti sisältää skenaarioita, joissa paneudutaan koronatilanteen vaikutuksiin metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja palvelutoimintaan ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla. Neljän erilaisen tulevaisuuden kehityskulun avulla tarkasteltiin luonnonvara-alan elinkeinoille mahdollisesti tulevia vaikutuksia. Luonnonvarakeskus painottaa, että esitetyt skenaariot eivät ole ennusteita tulevaisuudesta, vaan niiden avulla arvioidaan vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja ja varautumiskeinoja.

 

Raportin mukaan koronapandemian lyhyen aikavälin vaikutukset metsäsektorilla ovat kaksijakoisia: paino- ja kirjoituspaperin kysynnän alamäki kiihtyy, mutta joidenkin pakkausmateriaalien sekä pehmo- ja hygieniapapereiden kysyntä kasvaa. Toisaalta nopeutuva rakennemuutos kannustaa metsäalan yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämispanostuksia esimerkiksi elintarvikepakkaamisessa.

 

Luonnonvara-aloista lyhyen ajan vaikutukset ovat kuitenkin voimakkaimpia luontomatkailussa, johon heijastuu matkailusektorin yleinen vaikea tilanne. Kriisistä palautumiseen vaikuttavat liikkumis- ja matkustusrajoitukset sekä terveysturvallisuuden hallinta, jotka heijastuvat erityisesti kansainvälisten matkailijoiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen matkustaa Suomeen.

 

Raportissa todetaan, että vaikka luonnon virkistyskäyttö ja kotimainen luontomatkailu ovat lisääntyneet, ei palveluita kuitenkaan osteta riittävästi. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväisen mukaan avainasemassa ovat uusien liiketoimintamallien kehittäminen. Tyrväinen kannustaakin keskittymään kotimaisen luontomatkailukysynnän hyödyntämiseen, virtuaalimatkailun ja muiden digitaalisten palvelujen mahdollisuuksiin ja sopivien palvelujen kehittämiseen eri kohderyhmille kuten etätyöhön sekä sosiaali- ja terveyssektorille.

 

Lähde

Luonnonvarakeskus

 

Rikkonen, Pasi; Aakkula, Jyrki; Niemi, Jyrki; Setälä, Jari; Tyrväinen, Liisa; Viitanen, Jari; Kniivilä, Matleena; Konu, Henna; Kurttila, Mikko; Mutanen, Antti; Niemi, Jarkko; Pihlanto, Anne; Rinne, Marketta; Routa, Johanna; Saarni, Kaija; Pekka, Salmi (2020). Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla. Luonnonvarakeskus. Saatavilla:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-072-4


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi