Ajankohtaista

Luonnontuotealan hanketoiminnasta raportti


13.02.2019

Kuva Irja Mäkitalo

 

Viime vuonna päättynyt LUMOA-hanke kokosi katsauksen luonnontuotealaan liittyneestä kehittämistyöstä. Alalla vuosina 2015-2018 toteutetuista 73 hankkeesta koottiin tietoa kehittämistyön aihealueiden, tulosten ja vaikuttavuuden tarkastelemiseksi. Hankkeet listattiin aitoluonto.fi -sivuston rekisteriin. Monipuolista hanketoimintaa peilattiin alalle laaditun toimintaohjelman painoaloihin.

 

Luonnontuotealan hankkeita toteutettiin monipuolisesti eri puolilla Suomea, eniten Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeiden päärahoittajina toimivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä ELY-keskusten (28 hanketta, 5 663 415 €) että Leader-yhdistysten (16 hanketta, 1 412 654 €) kautta, Euroopan aluekehitysrahasto (14 hanketta, 5 563 654 €) ja kansainväliset rahoitusohjelmat (neljä hanketta). Muita rahoittajia olivat esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö tai Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus. Useassa hankkeessa oli kuitenkin muutakin sisältöä kuin luonnontuoteala.

 

Yleisimmin hankkeissa keskityttiin raaka-ainetuotannon kehittämiseen ja/tai tutkimuksen, teknologian ja osaamisen lisäämiseen. Hankkeissa muun muassa parannettiin resurssitehokkuutta sivuvirtoja hyödyntämällä, kehitettiin keruu- ja viljelymenetelmiä, lisättiin alan koulutusta ja vahvistettiin yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tuotekehitykseen liittyi noin kolmasosa hankkeista, joissa pyrittiin esimerkiksi kehittämään erikoistuotteita ja teknologiaa, selvittämään luonnontuotteiden arvoaineiden ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia sekä edistämään yritysten kansainvälistymistä. Pienempi määrä hankkeita liittyi matkailu- ja hyvinvointipalveluihin.

 

Monipuolisesta toiminnasta huolimatta kaikissa teemoissa kuitenkin edelleen tarvitaan kehittämistyötä.  Luonnontuotealan toimintaohjelman painoalojen ja niihin sisältyvien toimenpiteiden osalta tarvitaan syventävää kehittämistyötä, muun muassa konkreettisia toimia raaka-ainetuotannon vahvistamiseksi.

 

Luonnontuotealan hanketoiminta 2015–2018

Wallius, Venla; Aho, Maarit; Rutanen, Juha

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/282710

 

Hankkeesta lisää Aitoluonnon sivuilla.


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi