Ajankohtaista

Luontoyrittäjyysverkosto lausui luomuohjelman luonnoksesta


26.05.2021

Luontoyrittäjyysverkosto lausui luomuohjelman luonnoksesta

 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on antanut lausuntonsa kansallisen luomuohjelman luonnoksesta. Lausunnossaan yhdistys pitää ohjelmaluonnoksessa esitettyjä tavoitteita ja toimenpidesuosituksia luonnontuotteiden potentiaalin hyödyntämisen kannalta riittämättöminä ja vaatimattomina. Ohjelmaluonnos ei tunnista luomukeruun pullonkauloja, jotka koskevat luomukeruualueiden sertifioinnin säätelyä, kustannuksia ja kannusteiden puuttumista. Jos näihin ei toimenpiteillä pureuduta, luomukeruun nykyisiä haasteita ei päästä ratkaisemaan.

 

Luontoyrittäjyysverkoston mielestä luomukeruutuotannon tavoitteissa tulisi näkyä yhtenäisten luomukeruualueiden laajentaminen kansainvälisten markkinamahdollisuuksien hyödyntämiseksi, kustannustehokas sertifiointiprosessi ja toimintamallin reiluus. Luomukeruualueiden kattavuuden osalta hyvä tavoite olisi saada 75 % metsäpinta-alastamme luomusertifioitua vuoteen 2030 mennessä. Tällöin luomukeruualuetta olisi noin 16,7 miljoonaa hehtaaria. Nykyinen luomukeruutuotannon ala on romahtanut noin 4,6 miljoonaan hehtaariin. Lisäksi Suomen tulisi ottaa edelläkävijän rooli luomukeruun toimintaedellytysten parantamisessa niin paikkatiedon hyödyntämisessä kuin käytänteiden ja säädösten kehittämisessä kansallisesti ja EU-tasolla.

 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n lausunnossaan esittämiä keskeisimpiä kehittämistavoitteita ja -toimenpiteitä olivat tiivistetysti:

 

•  Suomelle edelläkävijän rooli luomukeruun toimintaedellytysten parantamisessa EU-tasolla.

•  Luomukeruulle selkeä ja sen erityispiirteet huomioon ottava rooli Suomen luomuraaka-aineiden tuotannossa sekä kansallisissa ja

   alueellisissa luomustrategioissa.

•  Raaka-ainesaatavuuden parantamiseksi luomukeruualueiden laajentaminen tavoitteena 75 % kattavuus metsäpinta-alastamme

   vuoteen 2030 mennessä.

•  Luomukeruun tilastoinnin sujuvoittaminen ja kehittäminen.

•  Luomukeruualueiden sertifioinnin säätelyn, kustannuksien ja kannusteiden pullonkaulojen poistaminen.

•  Metsätiedon hyödyntämismahdollisuuksien ottaminen käyttöön keruualueiden sertifioinnissa.

•  Luomukelpoisten metsänkäsittelymenetelmien edistäminen ja kehittäminen.

•  Yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen viranomaisten ja toimijoiden välillä.

 

Yhdistyksen lausunto kokonaisuudessaan PDF

 

Lisätiedot: Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Juha Rutanen, toiminnanjohtaja, juha.rutanen@aitoluonto.fi


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi