Ajankohtaista

Maastopyöräilyä turvallisesti


03.04.2019

Tukes teetti vuonna 2018 valvontaprojektin maastopyöräilyreiteistä sekä palveluntarjoajien turvallisuudesta.

Projektista selvisi että "Maastopyöräilyreitit sopivat tarkoitukseensa ja asiakkaita opastetaan riittävästi. Lisäksi maastopyöräilyä tarjoavat toimijat ovat varmistuneet palvelun turvallisuudesta."

 

Suurimpia riskejä maastopyöräilyssä ovat välineiden hajoaminen sekä kaatumiset, riskejä lisää reitin sopimattomuus maastopyöräilyyn sekä muuttuvat olosuhteet.

 

"Maastopyöräilyn suosio on kasvussa ja vuokrapyörien kysyntä on lisääntynyt. Pyöräilijät suuntaavat maastoon yleensä omatoimisesti joko omilla tai vuokraamon pyörillä. Opastettuina retkinä maastopyöräilyä järjestetään toistaiseksi vähän, taustoittaa ylitarkastaja Aleksi Latvala."

 

Tukes toteutti yhdeksän eri turvallisuusjohtamistarkastusta. Tarkastuksia tehtiin pääasiassa Pohjois-Suomen kansallispuistojen palveluntarjoajiin, joskin myös kaksi tarkastusta tehtiin Etelä-Suomen kohteisiin. Projektin aikana tehtiin myös ohjeistusta miten turvallisuutta voisi edelleen parantaa.

 

Kansallispuistojen maastopyöräilyreitit sijaitsevat pääosin jo valmiilla reittipohjilla, jotka ovat leveitä ja jo muutenkin suunniteltu retkeilyyn.

 

Latvala toteaa, että reitteihin olisi hyvä tutustua etukäteen. Sen lisäksi mukaan kannattaa pakata kartta, varavaatteita, ruokaa sekä pyörän varaosia.

 

 

"Tukesin suosituksia maastopyöräreittien ylläpitäjille:


- Tunnista maastopyöräilyyn tarkoitettujen reittien vaaranpaikat ja tee riskinarvio. Ota huomioon reitin käyttöaika, kohderyhmä, rakenteet, reitin monikäyttö, reitin erottuvuus maastosta, opastaminen ja muuttuvista olosuhteista aiheutuvat vaarat.

- Tee reiteistä tarvittaessa turvallisuusasiakirja. Koko alueen reitistö kannattaa sisällyttää samaan turvallisuusasiakirjaan.

- Laadi suunnitelma reittien ylläpidosta ja huollosta.

- Pidä kirjaa tehdyistä toimenpiteistä.
- Tarjoa reiteistä riittävästi tietoa sekä ennakkoon että reittien varrella. Laadi reiteistä vaativuusluokittelut ja reittikuvaukset, jotta asiakas pystyy valitsemaan itselleen sopivan reitin.
- Lisää paikannustietoa maastoon esimerkiksi taukopaikoille ja risteyksiin avun hälyttämistä varten.


Lue lisää reittien suunnittelusta, merkinnästä, turvallisuudesta sekä paikannustiedosta www.reittimerkinnat.fi.


Tukesin suosituksia välinevuokraamoille ja ohjelmapalvelujen tarjoajille:


- Laadi maastopyöräilyn ohjelmapalvelusta turvallisuusasiakirja, jos palvelun riski ei ole vähäinen.
-Työntekijöiden on tunnettava alueen reitit ja vuokrattavat pyörät.
-Seuraa vuokrattavien pyörien sekä muiden välineiden kuntoa säännöllisesti. Noudata ylläpidossa huoltosuunnitelmaa sekä kirjaa tehdyt huollot.
- Ota selvää asiakkaiden kyvyistä ja taitotasosta ja ohjaa heidät soveltuville reitille.
- Anna pyörien käyttöön riittävät ohjeet ongelmatilanteita ja avun hälyttämistä varten. Kiinnitä erityistä huomiota sähköavusteisen pyörän avustuksen käytön opastukseen eri tilanteissa.
- Varmistu, että asiakkaat käyttävät kypärää ja muita tarvittavia suojaimia. Erityisesti talvipyöräilyssä tulee varmistua riittävästä vaatetuksesta.
- Anna vuokrapyörien mukaan pieni korjaussarja tai varaosia pyörän rikkoutumisen varalta. Vaikkei asiakas itse osaisi korjata pyörää, niin joku muu reitillä oleva saattaa osata auttaa.

- Soittokello ja lamppu saattavat olla tarpeellisia myös maastopyöräilyssä olosuhteista riippuen."

 

Lähde: Tukes.


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi