Ajankohtaista

Neuvoja-nimike jatkossa ammattitutkinnon suorittaneille


16.02.2021

Luonnontuotteiden keruun ja käsittelyn osaamistarpeiden laajentuessa kouluttajien pätevyysvaatimuksissa
painotetaan aiempaa enemmän ammatillista osaamista. Uudessa sähköisen kerääjäkortin tarjoavassa
verkkopalvelussa kerääjien kouluttajiksi hyväksytään luonnontuotealaan liittyvän ammattitutkinnon tai
erikoisammattitutkinnon suorittaneet sekä vankan alan kokemuksen omaavat neuvojat. Lisäksi kerääjien
kouluttajiksi saa hyväksynnän suorittamalla ammattitutkinnosta tutkinnonosan Luonnontuotteiden
talteenottaminen.

 


Kerääjäkoulutuksia toteuttavien kouluttajien pätevyysvaatimus on yhdenmukaistettu alan ammatillisen
koulutuksen perusteiden ja osaamisvaatimusten mukaisesti, joten perustutkintopohjainen koulutus tai
neuvojakurssi ei jatkossa anna tätä pätevyyttä. Osaamista voi täydentää alan ammattitutkinnon kautta,
myös talteenottoon liittyvä tutkinnonosa riittää tässä vaiheessa. Siirtymävaiheessa kouluttajina palveluun
hyväksytään siis myös vankan neuvojakokemuksen omaavat.


Luonnontuoteneuvoja on alan ammattitutkinnon suorittaneiden virallinen tutkintonimike. Tavoitteena on
löytää näille luonnontuotealalle kouluttautuneille ammattilaisille nykyistä selkeämpi rooli alan työkentässä.
Tästä syystä kurssipohjaisista nimikkeistä, kuten sieni-, yrtti- tai keruutuoteneuvoja, olisi paikallaan luopua.
Tämä neuvojakoulutus ei ole ollut yli 20 vuoteen osana alan tutkintojärjestelmää.


Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien
ja tarvitsevien yritysten yhteinen verkkopalvelu. Luonnontuotealan kouluttaja voi rekisteröityä palveluun ja
ilmoittaa palvelussa järjestämistään kerääjäkoulutuksista. Kurssin jälkeen kouluttaja myöntää
verkkopalvelussa kerääjäkortin suoritusmerkinnän koulutuksen läpäisseille. Palveluun on jo rekisteröitynyt
nelisenkymmentä kouluttajaa eri puolilta Suomea.


Kerättävien raaka-aineiden valikoiman kasvaessa, laatukriteerien kiristyessä ja keruun kestävyyden
korostuessa kerääjäkoulutuksien sisältöjen on kehityttävä ja yhtenäistyttävä. Valtakunnallisesti
yhdenmukaista sisältöä tarvitaan raaka-aineista sekä niiden keruuohjeista ja laatukriteereistä. Uuteen
Kerääjä.fi -verkkopalveluun kootaan tätä aineistoa kerääjäkoulutusten materiaaleiksi. Digitaalisen aineiston
on tarkoitus olla myös kerääjien käytettävissä esimerkiksi keruuohjeiden kertaamiseen ja päivittämiseksi.
Palvelun kautta myös tiedotetaan kerääjäkoulutuksista.


Verkkopalvelu on toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kasvavaa liiketoimintaa
luonnontuotteista -hanketta, jossa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti on vastannut verkkopalvelun
valmistelusta. Hanketta toteuttavat muilta osin myös Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.
Kerääjä.fi -palvelun ylläpidosta vastaa jatkossa Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.


Tutustu palveluun ja rekisteröidy mukaan: https://www.keraaja.fi/


Lisätiedot: Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi