Ajankohtaista

Opinnäytetyö luonnontuotteista matkailupalveluissa


21.12.2022

Opinnäytetyötiedote

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen
Tero Bister

 

 

Luonnonyrteistä ja erikoisluonnontuotteista lisäarvoa matkailun ohjelma- ja hyvinvointipalveluihin.

 

Luonnonyrttien ja erikoisluonnontuotteiden hyödyntämisellä matkailun ohjelma- ja hyvinvointipalveluissa nähdään kasvavat mahdollisuudet. Erityisesti kehittämispotentiaalia on hyvinvointituotteilla ja palvelukokonaisuuksilla, joissa matkailijat pääsevät tekemään itse - vaikka itse keräämistään raaka-aineista. Näin käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden liiketoiminnan kehittämisen opinnäytetyössä, jonka Tero Bister on tehnyt osana YAMK-tutkintoaan.

 

Luonnontuoteala on kasvussa ja toisaalta luonnon ja luonnontuotteiden rooli Suomen matkailun kehittämisessä vahvistumassa ja Suomesta halutaan tehdä kestävän matkailun kärkikohde.

 

Nykytilannetta selvitettiin opinnäytetyössä taustakartoituksella ja syventävää näkemystä sekä kehittämisnäkökohtia saatiin asiantuntijoiden teemahaastatteluista. Hyvin paketoitujen palvelukokonaisuuksien muotoilu nähtiin tärkeänä, jotta luonnontuotteiden lisäarvo matkailulle saadaan hyödynnettyä. Siihen päästään parhaiten luonnontuote- ja matkailualan yhteistyöllä ja verkostoitumisella myös muiden sektorien, esim. metsäpuolen toimijoiden suuntaan. Haasteina nähtiin mm. elintarvike- ja kosmetiikkalainsäädäntö ja arvoketjujen järjestäytymättömyys. Hanketoiminnan koordinaatiota kaivattiin vielä vahvistettavaksi valtakunnantasolla, ja uusien kehittämishankkeiden tarpeita ja ideoita löytyi haastatteluissa.

 

Luonnonyrttejä ja erikoisluonnontuotteita hyödyntävän matkailutoiminnan nähtiin olevan nyt enimmäkseen kestävää ja vastuullista. Uudistavassa matkailussa (regenerative tourism) olisi mahdollisuuksia seuraavana askeleena vastuullisuudessa ja hyödyn tuojana paikallisyhteisöille. Suomi voisi profiloitua tässä edelläkävijäksi mm. luonnonyrttien perinteisestä käytöstä ja saunakulttuurista ammentaen.

 

Lisätiedot:
Opiskelija: Tero Bister, 050-5975729, tero.bister@pp.inet.fi
Ohjaaja: Tuija Pirttijärvi, tuija.pirttijarvi@hamk.fi
Tilaaja: Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120226069


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi