Ajankohtaista

REKO-tuottajakyselyn tuloksia


10.06.2020

REKO -tuottajakyselyn toteutti Ahlmanin hallinnoima Pientuottajat yhteistyössä markkinoille –hanke 12.3.-28.4.2020. Kyselyllä haluttiin selvittää muun muassa myynnin määrää, jakeluun käytettyä aikaa sekä siihen liittyviä kustannuksia, REKO-myynnin osuutta muusta liikevaihdosta, ja annettiin mahdollisuus antaa myös vapaita kommentteja REKO-toimintaan liittyen.

 

Kyselyyn vastasi 120 REKO-renkaissa myyvää alkutuottajaa tai elintarvikejalostajaa. Kyselyn tulokset ovat suuntaa antavia eikä niiden tilastollista merkitsevyyttä pystytä arvioimaan rajallisen otoksen ja käytetyn otosmetodin puitteissa. Johtopäätöksissä on siksi noudatettava varovaisuutta. Eniten vastauksia kerättiin Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta.

 

Vastaajien yhteenlaskettu REKO-myynti on arviolta 1,3 m€ vuodessa ja koko liikevaihdosta REKO-myynnin osuus on keskimäärin 26,5 %. Osalle myyjistä REKO on paras mahdollinen kanava, johon lisäarvoa tuovat sosiaalisuus, suorat kontaktit, keveys, maksuttomuus ja ennakkomyynti.

 

Lähde: https://aitojamakujalehti.fi

 

(Kuva. Pixabay.com)

 

REKO-tuottajakyselyn-raportti

 


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi