Ajankohtaista

SeAMK Ruoka 2021 - Ilmastokestävää ruokaketjua edistämässä


25.05.2021

Risto Lauhanen, Juha Viirimäki, Jussi Laurila

Kokemuksia digitaalisen metsävaratiedon soveltamisesta luonnontuotteiden keruukohteiden kartoituksessa - esimerkkinä mahlakoivikot ja kuusenkerkkätaimikot, s. 110-121.

 

Selvityksessä arvioitiin digitaalisen metsävaratiedon soveltuvuutta puuhun perustuvien  luonnontuotteiden  kartoittamiseen.  Selvityksessä  verrattiin  Suomen  metsäkeskuksen  metsävaratiedoista  otannalla saatujen kuusenkerkkätaimikko- ja mahlakoivikkotietojen paikkansa pitävyyttä eli kohteiden keruupotentiaalia maastossa Etelä-Pohjanmaan alueella. 

Selvitys osoitti, että digitaalista metsävaratietoa voidaan hyödyntää mahlakoivikoiden ja kuusenkerkkätaimikoiden kartoituksessa ja alan päätöksenteon apuna. Mahlakoivikoiden osalta menetelmä toimi. Mutta kun kaukokartoitusta tehdään harvakseltaan ja luonto muuttuu nopeasti, niin alkuperäinen kuusentaimikko voi kehittyä muutaman vuoden aikana hoitamattomaksi sekataimikoksi.

 

Risto Lauhanen, Juha Viirimäki, Jussi Laurila

Eteläpohjalaisten ruokaketjun yritysten näkemykset metsiin perustuvista luonnontuotteista, s. 152-164

 

Selvityksessä kartoitettiin eteläpohjalaisten,  luonnontuotealaa  sivuavien  yritysten  näkemyksiä  metsiin  pohjautuvien  luonnontuotteiden  käytöstä  osana  ruokaketjun  kehittämistä. Yrityshaastattelujen tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia,  vahvuuksia,  uhkakuvia  ja  heikkouksia  alaan  liittyy.  Lisäksi  tavoitteena  oli  arvioida  alaa  koskevia  keskeisiä  rajoitteita sekä yritysten yhteistoimintaa.

Haastatteluissa ilmeni kiinnostusta metsiin perustuviin luonnontuotteisiin. Niiden saatavuus, korkeat hinnat ja alan kustannustehokkuus koettiin kuitenkin keskeisinä liiketoimintaa rajoittavina tekijöinä. Huonoina satokausina raaka-ainepula korkeine hintoineen voi rajoittaa toimintaa. Alan ja tuotteiden kausiluonteisuus tuotiin haastatteluissa esille. Myös tuotekehitys  ja  teknologia  nähtiin  yhdeksi  alan  keskeiseksi  rajoitteeksi.

 

SeAMK Ruoka 2021 - ilmastokestävää ruokaketjua edistämässä (theseus.fi)


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi