Ajankohtaista

SieniHarvesteri-hankkeen materiaalit julkaistu


27.11.2023

Hankkeen tavoitteena oli yhdistää elintarviketuotanto koneellisen puunkorjuun toimenpiteisiin ja tuottaa valtakunnallisesti uusia avauksia ruoka- ja erikoissienten tuotantomenetelmiin. Uusilla tuotantomenetelmillä tähdätään resurssitehokkuuden kasvattamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen, metsätalouden hiilijalanjäljen pienentämiseen ja alan liikevaihdon kasvattamiseen. Hanke toi lisäksi uusia vaihtoehtoja lakisääteiseen juurikäävän torjuntaan. 

 

Luonnontuotetietoa metsänomistajille ja yrittäjille 


Suomen metsäkeskus on kerännyt tietoa metsien eri käyttömahdollisuuksista metsänomistajille ja yrittäjille. Luonnontuotetietoa on kerätty koivunmahlan valutukseen ja kuusenkerkän keruuseen soveltuvien kohteiden vuosituotosarvioita ja pinta-aloja sekä pakuri- ja lakkakäävän viljelyyn soveltuvien kohteiden pinta-aloja kunnittain, maakunnittain ja metsäohjelma-alueittain. 

Luonnontuotetietoa löytyy myös Metsään.fi-palvelusta metsikkökuvioittain Luonnontuotemetsä-karttatasona.


Hanke jakautui kolmeen työpakettiin.  

 

1. Ensimmäisessä työpaketissa ”Sienimallit ja raaka-aine potentiaali” tuotettiin mallit potentiaalisimmista sienien viljelykohteista tutkimustiedon, maastokartoitusten ja metsävaratiedon pohjalta.  


2. Hankkeen toisessa työpaketissa ”Ruoka- ja erikoissienten koneellisen levityksen toteutettavuusselvitys, pilotointi ja yritysesittelyt”; tuotettiin viljelyn toteutettavuusselvitys neljälle eri sienilajille sekä kannattavuuslaskelmat niiden tuotantoon. Lisäksi työpaketissa toteutettiin hankealueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) toimiville metsä-, elintarvike-, luonnontuote – ja bioteknologian yrityksille pilotointiesityksiä ja –työpajoja. 


3. Hankkeen kolmannessa työpaketissa ”Viestintä, edistäminen ja vaikuttaminen” konkreettisina toimenpiteinä olivat tiedottaminen ja suora vaikuttaminen sidosryhmiin, päättäjiin ja viranomaisiin innovaation omaksumisen ja leviämisen edistämiseksi sekä käytäntöön viemiseksi. 


Hankkeen tuottamien uusien innovaatioiden ja tuotteiden sekä palveluiden merkittävimpänä vaikutuksena on metsä- luonnontuote- ja elintarvikesektorien liiketoiminnan kasvaminen. Hankkeen toiminta, tulokset ja sen tuottamat uudet avaukset vahvistavat Itä-Suomen alueen, erityisesti Joensuun ja Savonlinnan seudun tutkimus-, osaamis- sekä innovaatiokeskittymää metsien monikäytön ja metsätiedon hallinnan osalta.

 

Hanke toteutettiin Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeena ja sen toteutusaika oli 1.4.2020-31.10.2023. Hankkeen nettokustannukset ovat 547 005 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 80 prosenttia. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” -toimintalinjaa ja ”Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen” -erityistavoitetta. 

 

Hankkeen loppuseminaarin tallenne löytyy täältä. Hankkeessa tuotettiin myös kaksi videota sekä hankkeesta, että luonnontuotealasta yleisesti.


TOIMINTA-ALUE: ETELÄ-SAVO JA POHJOIS-KARJALA

 

HANKKEEN TOTEUTTAJAT:

 

 

Lisätietoja:


Minna Pulkkinen
projektipäällikkö
050 476 7142
minna.pulkkinen@metsakeskus.fi

 

Henri Vanhanen
Luonnonvarakeskus
029 532 6609
henri.vanhanen@luke.fi

 

Lähde: Mesäkeskus

 

 


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi