Ajankohtaista

Toimialojen tulevaisuuden näkymissä epävarmuutta


09.06.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 8.6. kuuden toimialan tilannekuvat ja tulevaisuuden näkymät. Toimialojen näkymiä tarkasteltiin seuraavilta aloilta: elintarvikeala, kaivosteollisuus, luonnontuotteet, matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä uusiutuva energia.

 

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet suoraan tai epäsuoraan yritysten liiketoimintaan useilla toimialoilla ja niiden tulevaisuuden näkymiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa muun muassa energia- ja raaka-ainehintojen nousun kautta. Konkreettisten vaikutusten lisäksi kriisit vaikeuttavat tulevaisuuden ennakointia.

 

Luonnontuotealan raaka-ainehankinta kaipaa volyymia ja yhteistyötä

Ulkomaisten kerääjien saatavuuden lopulliset vaikutukset tulevan satokauden raaka-aineiden hankintaan ja kustannuksiin ovat vielä epäselviä. Luonnontuotteiden kysyntä kotimaassa ja kansainvälisesti on kasvussa. Marjatuotteilla olisi suurta vientipotentiaalia, mutta raaka-aineiden talteenotto on alan kasvun suurimpia pullonkauloja.

 

Tehokas organisointi, verkostojen ja tukkutoiminnan kehittäminen sekä luonnontuotealan yritysten tiiviimpi yhteistyö jalostavan teollisuuden kanssa mahdollistaisivat alan kasvua.

 

Matkailuala ei ole palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle

Matkailualan liikevaihto ja henkilöstömäärä eivät ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Odotukset kesän ja vuoden 2022 kehityksestä ovat kuitenkin positiiviset. Suomeen suuntautuvan kansainvälisen matkailun arvioidaan elpyvän koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2024 loppuun mennessä. Kotimaan matkailun odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti.

 

Tarvetta alan kehittämiselle aiheuttavat erityisesti pysähdyksissä oleva Venäjän matkailu ja Suomen saavutettavuuden heikkeneminen Aasiasta. Lisäksi monet epävarmuustekijät, kuten nouseva energianhinta, inflaatio ja mahdolliset uudet koronavariantit, vaikuttavat matkailualan kehitykseen.

 

Toimialojen näkymät : Luonnontuoteala

Ukrainan kriisi heijastuu luonnontuotealan yrityksiin poimijatilanteen ja energian hinnan-nousun kautta. Energian hinnannousun vaikutukset ovat alan yritysten näkökulmasta merkittävimpiä. Ulkomaisten kerääjien saatavuuden lopulliset vaikutukset tulevan satokauden raaka-aineiden hankintaan ja kustannuksiin ovat vielä epäselviä. Luonnonmarjojen ja sienten kokonaispoimintatulon määrä jatkoi nousua vuonna 2021, tuloja kertyi yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Marjatuotteiden raaka-ainepohjan kolmin- tai nelinkertaistamisella olisi suuri vaikutus vientiin, mutta raaka-aineiden talteenotto on alan suurimpia pullonkauloja. Keruun tehokas organisointi, yhteisen tuotantoverkoston ja tukkutoiminnan kehittäminen sekä tiiviimpi yhteistyö jalostavan teollisuuden kanssa mahdollistaisivat isompien raaka-aine-erien laajamittaisen hyödyntämisen.

 

Tarkempaa tietoa löytyy julkaisusta.

 

Lisätiedot:

Luonnontuotealan toimialapäällikkö Sirkku Wacklin, Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 312 8665

Matkailun asiantuntija, Sini Markoff, TEM, p. 0295 047 032


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi