Ajankohtaista

Tutkimus hakkuiden vaikutuksista koettuun virkistyskäyttöarvoon


17.09.2019

Harri Silvennoisen, Jukka Tikkasen, Liisa Tyrväisen ja Matti Koivulan artikkeli Metsätieteen aikakauskirjan vuosikerrassa 2019 kokoaa yhteen tutkimustuloksia eri-ikäisrakenteisuutta tavoittelevien hakkuiden vaikutuksista mäntymetsien virkistyskäyttöön. Tarkastelussa olivat mukana tavanomaiset metsänuudistamismenetelmät (siemenpuu- ja avohakkuu) ja puuston eri-ikäisrakenteisuuteen tähtäävistä menetelmistä pienaukko- ja poimintahakkuu. Tutkimuksen kohteena olleet metsiköt oli käsitelty talvella 2011, ja ne kuvattiin kesällä 2017. Kansalaisten mielipide metsänäkymiä esittävistä panoraamakuvista kerättiin keväällä 2018 lähettämällä postikysely 1500:lle satunnaisesti valitulle Suomen kansalaiselle. Vastausprosentti oli 26. Tutkimuksen mukaan virkistyskäyttö ja metsätalous voidaan sovittaa yhteen, jos metsänkäsittelyssä otetaan huomioon virkistyskäyttäjien toiveet ja odotukset.

 

Tutkimuksen mukaan menetelmästä riippumatta metsän käsittely vähensi kohteen vetovoimaisuutta. Vetovoimaisuus oli pääsääntöisesti sitä alhaisempi, mitä vähemmän kohteelle jäi puustoa, ja mitä laajempi oli avoimeksi hakatun alueen koko. Pienaukko- ja poimintahakkuut säilyttivät vetovoimaisuutensa siemenpuu- ja avohakkuita paremmin.

 

Lähde

Silvennoinen H., Tikkanen J., Tyrväinen L., Koivula M. (2019)

Eri-ikäisrakenteisuutta tavoittelevien hakkuiden vaikutukset mäntymetsien virkistyskäyttöarvoon

Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 artikkeli id 10192 

https://doi.org/10.14214/ma.10192


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi