Ajankohtaista

Ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö ovat tärkeitä suomalaisille


13.10.2022

Tiedote. Julkaistu: 13.10.2022, 11:22
Suomen Latu

 

Suomalaisten ulkoilujärjestöjen  ja Luonnonvarakeskuksen järjestämässä webinaarissa pohdittiin ulkoilun nykyhetken tilaa, haasteita ja tulevaisuutta.

“Luonnon virkistyskäyttömme on kansainvälisestikin vertaillen esimerkillistä. Suomi on Euroopan unionin ulkoilullisin maa. Lapsista ikäihmisiin, kautta maan, maaseudulta kaupunkeihin - ulkoilu on koko kansan asia.”, totesi ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen avatessaan torstaina 6.10. ulkoilujärjestöjen yhteistyöelimen Ulkoilufoorumin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämän “Ulkoilun nykyhetki, haasteet ja tulevaisuus” -webinaarin.

 

Keväällä julkaistu Luken tekemä Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus (LVVI3) kertoo, että suomalaisesta aikuisväestöstä 96 prosenttia ulkoilee vähintään kerran vuodessa. Tämä tarkoittaa aikuisväestössä 4,1 miljoonaa ulkoilijaa. Ulkoilua harrastetaan keskimäärin 3,5 kertaa viikossa tarkoittaen 600-740 miljoonaa virkistyskertaa vuodessa. Koronapandemian myötä ulkoilun määrä kasvoi ja ulkoiluympäristöt helpottivat sopeutumista pandemian rajoituksiin.

 

Lue lisää: Luken tekemä Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi.

 

Kuntien rooli nousi tilaisuudessa myös esille. Kunnilla on merkittävä rooli ulkoilun ja terveyden edistämisessä, sillä lähes 60 prosenttia lähivirkistyksestä suuntautuu kuntien ylläpitämille alueille.

 

Kuntalaisten liikkumisen lisäämiseen tarvitaan jatkossa paremmin mukaan kaikki kunnan hallinnonalat. Kaupunkien tiivistyessä ja kasvaessa on tärkeää, että lähiluonto turvataan ulkoilua ja terveyshyötyjä varten. Luontosuhteen kehittymistä on turvattava erityisesti suurissa kaupungeissa.

  

 

Strategia virkistyskäytölle

Toisena suurena kokonaisuutena webinaarissa käsiteltiin viime toukokuussa julkaistua kansallista luonnon virkistyskäytön strategiaa. Valtioneuvoston hyväksymässä strategiassa visiona on panostaminen luonnon virkistyskäytön edistämiseen kansallisena menestystekijänä. Lisäksi tavoitteena on, että lähiluonto on noussut arvoonsa päätöksenteossa. Yhä useampi on löytänyt itselleen sopivan tavan liikkua ja olla luonnossa. Ja väestön terveys ja hyvinvointi ovat parantuneet.

 

Lue lisää: Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia.

 

Webinaarin löydöksiä

Webinaarin sanoman voisi kiteyttää niin, että ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön kannattaa panostaa ja niitä tulee edistää. Kaikin tavoin kestävästä luonnon virkistyskäytöstä kiittävät sekä kansanterveys, luonto kuin kansantalouskin.

 

Ulkoilumahdollisuuksien ja alueiden kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuutta tulee tarkastella jatkossa paremmin alueellisesti.

 

Kuntien suunnitelmallisia vahvempia panostuksia asukkaiden ulkoiluun,reitteihin ja luonnon virkistysarvoja lisäävään hoitoon.

 

Tilaisuudessa tuotiin esille myös ulkoilijoiden vastuu luonnosta ja että ulkoilijoiden on tärkeää tuntea jokamiehenoikeudet. Tärkeää onkin pohtia, kuinka kasvava harrasteiden lajikirjo, ulkoiluolosuhteiden muuttuminen ja ympäristön muutokset vaikuttavat ulkoilun kaikkinaiseen kestävyyteen ja millaisia toimia tarvitaan sen edistämiseen.

 

Lisätietoja


Hannu Tiusanen, Ulkoilufoorumin puheenjohtaja, puh. 044 4938469, hannu.tiusanen@suomenlatu.fi

Marjo Neuvonen, tutkija, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 5406, marjo.neuvonen@luke.fi

 

Ulkoilufoorumi on 20 ulkoilualan järjestön yhteistyöelin. Ulkoilufoorumin päämääränä on:
ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä; turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan; edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan; vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla; edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.

 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on Ulkoilufoorumin jäsen.


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi