Raaka-ainekysely yrityksille

Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta selvitämme ja kehitämme keinoja parantaa luonnontuoteraaka-aineiden saatavuutta jalostavien yritysten käyttöön. Tämän kyselyn tarkoituksena on tarkentaa yritysten raaka-ainetarpeita sekä kiinnostusta yhteistyöhön luonnontuotteiden saatavuuden kehittämisessä ja organisoinnissa. Raaka-ainesaatavuus on monissa yhteyksissä todettu olevan keskeinen pullonkaula luonnontuotteisiin perustuvan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle, joten toivomme saavamme myös teidän näkemyksenne asiasta. Antamianne vaustauksia käsitellään kokonaisuuksina, eikä yksittäisten yritysten vastauksia julkisteta.

 

Lisätietoja Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, puh. 040 5737 568, juha.rutanen(at)helsinki.fi.

 

Vastaajan taustatiedot
*
*
*
Raaka-ainekysely

_

2 Miten yrityksenne luonnontuoteraaka–aineiden hankinta nykyisin toteutetaan?

_

3 Millaiseksi arvioitte yrityksenne luonnontuoteraaka–aineiden saatavuuden?

_

_

5 Minkä luonnontuoteraaka–aineiden saatavuudelle yrityksessänne olisi nyt tai arvionne mukaan lähitulevaisuudessa lisäämistarvetta? Merkitse oheisesta listasta mahdolliset tarvittavat luonnontuotteet.

_

_

7 Millä tavoin käsiteltynä tarvitsette luonnontuoteraaka–aineen?

_

_

9 Olisiko yrityksenne kiinnostunut kehittämään luonnontuoteraaka–aineiden saatavuutta?
__

10 Kuinka merkittävänä pidätte luonnontuoteraaka–aineiden luomusertifiointia tarvitsemienne raaka–aineiden osalta?

__

11 Kuinka tarpeellisena pidätte luonnontuoteraaka–aineiden kerääjäkorttia osana yrityksenne laadunhallintaa ja osoituksena lajintunnistuksen, kestävän keruun ja esikäsittelyn osaamisesta?

__

Kiitos vastauksistanne!


Pakolliset kentät * 

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi