Info- ja keskustelutilaisuus 6.11.2017 Eura

Keskustelutilaisuus Satakunnassa 6.11.2017

Luonto tarjoaa villiyrttejä ja monia muita luonnontuotteita, joille on kasvavaa kysyntää kuluttajien, ravintoloiden ja jalostavien yritysten suunnalla. Yhä useammin luonnontuotteita kysytään myös luomulaatuisina, erityisesti silloin kun tähdätään vientimarkkinoille. Raaka-aineiden saatavuus on kuitenkin keskeinen pullonkaula luonnontuotteisiin perustuvan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle.

 

Eurassa, Puhäjärvi-instituutilla 6.11.2017 klo 9.00 järjestetyssä info- ja keskustelutilaisuudessa etsittiin keinoja kehittää luonnontuotteiden keruuta ja tuotantoa erityisesti Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Raaka-ainetarpeita ja -ketjua eri näkökulmista tarkastelevien alustuksien jälkeen keskusteltiin keinoista parantaa luonnontuoteraaka-aineiden saatavuutta jalostavien yritysten käyttöön. Tilaisuuteen kutsuttiin luonnontuotteiden keruusta ja jalostuksesta kiinnostuneita henkilöitä ja
yrityksiä sekä alan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja.


OHJELMA

Päivän materiaalit

- Rutanen Juha, Kehittyvää liiketoimintaa luonnontuotteista, raaka-ainetuotannon näkökulmia pdf

- Pihala Johanna, Luomun ja luonnontuotealan kehittämistoimia ja mahdollisuuksia Satakunnassa pdf

- Nummi Tapio, Miten luonnontuotteiden keruu sovitetaan yhteen metsätalouden kanssa? pdf

- Valaja Anna-Kaisa, 4H-järjestön toimintamalleja luonnontuotealalla pdf

 

Lisätietoja

Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi