Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivä Oulu 9.5.2017

Kuivaus- ja laatupäivä Oulussa 9.5.2017

Kiitos kaikille mukana olleille! Alla päivän materiaalit ja videotallenteet.

 
SESSIO 1. Luonnontuotteille kysyntää ja kilpailukykyä laadukkailla tuotantoprosesseilla

 • Luonnontuotealan jalostajayritysten raaka-ainetarpeet pdf, Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

  videotallenne

 • Mitä luonnontuoteraaka-aineen laadulta vaaditaan pdf, Heli Pirinen, Kainuun ammattiopisto

  videotallenne

 • Luonnontuotteiden esikäsittelyn ja varastoinnin toimitilavaatimukset pdf, Rauni Korva-Hyötylä, Lapin ammattiopisto, LuoLi-hanke

  videotallenne

 • Lapin toimijoiden kokemuksia ja haasteita raaka-aineiden käsittelyssä ja kuivauksessa pdf, Eija Vuorela

  videotallenne


SESSIO 2. Luonnontuotteiden kuivauksen teknologiaratkaisuja

 • Luonnontuotteiden kondenssikuivaus pdf, Jouko Saarinen, Suomen Puhdasilma Oy

  videotallenne

 • ModHeat-kuivain luonnontuotteiden kuivauksessa pdf, Virpi Leinonen, SF Tec Oy

  videotallenne

 • Luonnontuotteiden pakkaskuivaus pdf, Miia Helanto, Nature Lyotech Oy

  videotallenne

 • Case Pudasjärvi - maaseudun bioenergiantuotannon yhdistämisen mahdollisuuksia luonnontuotteiden kuivaukseen ja jalostukseen pdf, Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu / Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Seudun BiotalousLeader

  videotallenne

SESSIO 3. Laadun varmistuksen ja todentamisen ratkaisut yrityksille

 • Laatuvaatimukset maailmalla, suomalaisille yrityksille mahdollisuus pdf, Leif Hed ja Leena Favén, Centria-ammattikorkeakoulu Oy

  videotallenne

 • Raaka-aineiden ja tuotteiden mikrobianalyysit pdf, Leena Erkkilä, ScanLab Oy

  videotallenne

 • Laadunhallinnan ja jäljitettävyyden hyödyt ja haasteet pdf, Katja Misikangas, Arctic Warriors Oy

  videotallenne

 • Laadunhallinta ja kuivaus Heikkilän yrttitilalla - raaka-aineen myyjän ja jatkojalostajan näkökulma pdf, Terhi Saarinen, Heikkilän yrttitila, Mikkeli

  videotallenne

 • Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle pdf, Susan Kunnas, Luonnonvarakeskus

  videotallenne

 • Loppukeskustelu videotallenne

Tapahtuman pääjärjestäjiä olivat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeina toteuttamiseen osallistuivat muun muassa Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -koordinaatiohanke, Arvopilotti-hanke, Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys, Luonnosta liiketoimintaa (LuoLi) -hanke,
Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle -hanke sekä Oulun Seudun BiotalousLeader.

 

Tapahtuman esite.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi